29 feb. 2024 - 08:30 - 17:30
Jornades

XI Jornades de Museus Locals

CONSERVACIÓ PREVENTIVA, MANIPULACIÓ I EXHIBICIÓ DE MATERIALS TÈXTILS I INDUMENTÀRIA.

Un dels reptes als quals el personal d’un museu s’enfronta diàriament és, sens dubte, la protecció dels fons que custòdia. En la conservació preventiva de les col·leccions han de complir-se uns criteris bàsics que les resguarden de factors externs, com la brutícia, els canvis de temperatura, la humitat o d’organismes, com són insectes i fongs. També és  necessari tindre en compte els processos de manipulació, transport i exhibició de les peces, així com la idoneïtat dels materials emprats en caixes i embolcalls. Finalment, cal parar atenció als materials que componen l’objecte i l’estat en el qual estos materials es troben.

La naturalesa fràgil d’algunes peces, com la indumentària o qualsevol altre tipus d’objecte tèxtil, requerix, a més, l’aplicació d’una sèrie de procediments que ajuden a reduir considerablement els possibles danys. Esta tasca, ja de per si mateix minuciosa i complexa, es torna més complicada quan hem d’afrontar problemes com la falta de pressupost, d’espai o de personal.

En esta jornada de formació prestarem especial atenció a les necessitats dels museus locals, gran part dels quals manquen de personal especialitzat i dels pressupostos necessaris. Comptarem amb la participació de tres reconegudes i experimentades especialistes que ens proporcionaran solucions pràctiques i assequibles, sempre dins dels estàndards de conservació  adequats.

Més informació en el programa que pot descarregar en la columna de la dreta. 

29 feb. 2024 - 08:30 - 17:30
Data i lloc

Dia:  29 de Febrer de 2024.
Lloc: Palau del Cid-Museu del Vi de Requena. C/ Somera 15, 46340. Requena, València
Més info: 963 883 540 / letno@dival.es