Agricultura, ramaderia i aprofitaments naturals

Aquestes són històricament les tres activitats primàries per excel·lència en la subsistència i desenvolupament humà. Són necessàriament generadores de la primera tecnologia que anirà evolucionant en el temps deixant al seu pas tota una mostra d’enginy i habilitat tècnica. A L’ETNO recuperem i conservem aquests útils del que entenem com a societat tradicional valenciana i el seu trànsit a la societat industrialitzada.