Comerç i serveis

En la societat tradicional valenciana funcionava un entramat comercial i de serveis tan dens com l’actual, però amb altres característiques: predomini de l’escala local o comercial; tècniques artesanals i molt simples; oficis i ocupacions especialitzades que solien heretar-se. En les col·leccions de L’ETNO figuren ferramentes, equipaments, mobiliari, etc. d’aquests tallers, comerços i establiments.