01 mar. - 03 mar. 2023
Trobada tècnica

Ocigolonte

Conservació i la restauració del patrimoni etnològic

L'etnologia, com a ciència vinculada a la cultura tradicional i popular, atén a totes aquelles manifestacions, creences, coneixements i activitats a través de les quals es generen béns immobles, mobles i immaterials que determinen la identitat d'un poble, comunitat o civilització.

Amb la definició contemporània dels béns culturals, que més enllà dels criteris valoratius i temporals relacionats amb l'artístic, antic i històric, consideren el significat intrínsec dels objectes i representacions, el patrimoni etnològic disposa de noves oportunitats de valorització, conservació i divulgació.

No obstant això, la realitat cultural i museològica continua disposant, en moltes ocasions, escenaris adversos, desfavorables o, com a menys, complexos per a la gestió dels béns etnològics. La conscienciació social i institucional sobre la importància de la cultura tradicional i popular és la clau per a revertir aquest tipus de situacions, que han de trobar estratègies d'impuls i desenvolupament.

En aquesta trobada tècnica, que es celebra en tres seus, col·labora L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia amb la participació d'Isabel Álvarez, restauradora del museu. 

01 mar. - 03 mar. 2023