Taller didàctic

Cremar el Maestrat filmat

Un taller de TikTok basat en l’exposició temporal "El Maestrat Filmat", de Fermín Sales.

L’excepcionalitat i el valor de les imatges recuperades per a El Maestrat Filmat ens enfronta a uns documents d’un incalculable valor patrimonial. Però, per sort o per desgràcia, molt han canviat els temps des que aquestes imatges van ser enregistrades i molt ha canviat el respecte i la relació de les persones amb aquestes filmacions. 

L'ús actual de la imatge fa que aquestes pel·lícules recuperades siguen un rara avis, un estranyament dins de l’amalgama caòtica de la imatge contemporània amb la que convivim i som exposats quotidianament.

Amb tot açò com a pretext, el que propose és la realització d’una jornada entorn de la imatge-arxiu. Una sessió on poder reflexionar sobre l'ús de l’arxiu en l’audiovisual actual al mateix temps que s’experimenta amb aquest tipus d’imatges.


 

La sessió estarà dividida en dues parts:

1- Introducció a l’arxiu d’El Maestrat Filmat:

Una aproximació i intromissió a l’arxiu recuperat per al projecte. A partir d’aquest precepte es podrà reflexionar sobre els orígens de l’arxiu (qui filma i amb quina intenció) així com descobrir els perquès i les raons de l’ús d’aquest per part de l’autor.

2- Cremar el Maestrat Filmat. Exercici d’imatge contemporània.

La part purament pràctica de l’activitat serà aquesta. Es conduirà als assistents per que cadascú puga fer un muntatge conscient i diferent als altres, a partir dels mateixos materials en brut que ja tindran descarregats als dispositius mòbils. Un exercici de resignificació de l’arxiu memòria pensat per a realitzar-se a través de la xarxa social TikTok. Diversos fragments d’imatges de la col·lecció del projecte seran oferits als participants per a experimentar i crear lliurement a partir de les possibilitats de muntatge i postproducció que ofereix aquesta xarxa social.


 

Objectiu: El si de la proposta consisteix a intentar confrontar la imatge contemporània des de dins, des de la seua voràgine. Possibilitar que aquestes imatges puguen circular sense cap mena de filtre pel gran caos d'Internet no és més que una voluntat personal de defensa del valor de la imatge. L'objectiu és desprendre l'aura d'aquestes imatges, cremar-les el màxim possible, perquè després puguem tornar a remarcar la seua essència. Finalment es llançaran els diferents muntatges mitjançant TikTok a l’univers digital, per a que convisquen amb la resta d’amalgama d’imatges pròpies de les xarxes socials.

Organització
  • Confirmar l'assistència a letno@dival.es
  • Taller destinat a un públic juvenil i adult.
  • La persona encarregada del taller arreplegarà els participants en el punt de trobada a les 18:00 hores. 
  • Els interessats tenen a la seua disposició, en aquesta pàgina web, un enllaç amb uns arxius per a descarregar en el seu telèfon mòbil, material amb el qual es farà l’exercici de muntatge mitjançant TikTok. Els assistents hauran d’acudir a l’activitat amb les imatges al seu mòbil ja descarregades.