08 feb. 2023 - 10:00 - 12:30
15 feb. 2023 - 10:00 - 12:30
01 mar. 2023 - 10:00 - 12:30
08 mar. 2023 - 10:00 - 12:30
Taller didàctic

Re-creant identitat

Taller didàctic pilot adreçat a persones usuàries de serveis de salut mental.

Des dels primers anys de vida qualsevol ésser humà es veu immers en el complex procés de la construcció de la pròpia identitat. No obstant això, malgrat tractar-se d'un procés individual i idiosincràtic, el seu transcurs té lloc en un context sociocultural específic on a més medien altres adults, institucions com la família o el col·legi i tenen gran influencia normes explícites o implícites i patrons socials ja definits.

El present taller pretén acostar-se sense embuts a aquest fenomen i abordar-lo des de l'experiència en primera persona de cadascuna de les/els participants, facilitar la reflexió i la creació conjunta d'un espai d'expressió artística que ajudi al coneixement del jo, de la pròpia identitat social real i a la identificació dels factors que han intervingut en aquest procés de construcció.

El responsables del taller són:

Part terapèutica:  Alberto Fernández, llicenciat en Psicologia.
Part artística-creativa: Mónica Cases, llicenciada en Belles Arts.

08 mar. 2023 10:00 - 12:30