Recomanacions per les visites i els tallers

Per a que l'experiència de la visita o taller siga el més satisfactoria i profitosa possible es recomana atendre les següents indicacions

  • Concertar la visita amb antelació en els telèfons o correu electrònics indicats.
  • Informar amb antelació a l’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia dels canvi o cancelacions que puguen produir-se.
  • Respectar els horaris fixats en la reserva de la visita. La falta de puntualitat pot perjudicar a altres grups. 
  • Els grups, encara que vagen amb un monitor del Museu, han d'anar sempre acompanyats pel professor/a o persona responsable, que ha de curar de mantenir el col·lectiu agrupat.
  • Està permès fer fotos (únicament sense flaix), excepte en aquelles exposicions on existisca una prohibició expressa.
  • La visita es podrà realitzar en castellà o en valencià
  • El centre disposa de servei de biblioteca, consigna, tenda i patis interiors per a esmorzar.
  • En cas que siga necessari que el grup haja d’escriure notes o apunts, s’haura d’utilitzar el material escolar aportat pel grup, o material expressament cedit per l’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia. No es poden utilitzar els equipaments exhibits per prendre notes.  
     

Activitat gratuïta