De cap a peus. Taller d'indumentària valenciana

Educació Primària i 1er cicle d'ESO

Presentació
La roba no és només un element per a vestir-se: és un clar reflex de la societat del moment, un element viu, que varia en funció de les modes. Però també està influïda per altres factors, com la classe social, el clima o el tipus d’esdeveniment, entre altres aspectes. Així doncs, la roba ens proporciona pistes i ens ajuda a conéixer una part de la societat.

Plantejament
Taller didàctic sobre indumentària valenciana on es dóna a conéixer la roba que portaven els valencians i valencianes, des d'un punt de vista històric, per mitjà del contacte amb els teixits utilitzats i les distintes peces que la componen.

Desenvolupament de l’activitat
L’activitat consta de tres parts:

  1. Observació i l’explicació de la funció de les peces de roba,  i  manipulació de teixits.
  2. Configuració de maniquis (home i dona) amb variants de roba en funció de la classe social, el tipus d'esdeveniment (diari o festa) i zona geogràfica (costa o interior).
  3. Dues opcions en funció de l'edat:
  • Joc de nines. Pintura i retall de peces de roba per a vestir els maniquins.
  • Joc de disfresses en grup amb roba tradicional. 

Activitat gratuïta