Faltar o morir. Guia didàctica

Educació Primària, Secundària i Batxillerat

Aquesta guia sorgeix com a complement didàctic i educatiu de l'exposició Faltar o morir. Un recorregut sobre l'absència. La mostra tracta un dels temes que mes preocupen els éssers humans: el fet de morir. Com a institució dedicada a l'estudi de la societat tradicional des d'una perspectiva actual, el museu aborda la qüestió fent un recorregut comparatiu entre la mort abans (faltar, en la societat tradicional) i ara (morir, en la societat actual). 
 
La proposta educativa es planteja des del supòsit que el fet de normalitzar la mort en l'educació i en la societat contribueix a una formació més equilibrada, més ben orientada i més humana de la persona, que ens fa mirar de front la nostra finitud, la qual conté el respecte per la vida, la pròpia i la dels quals ens envolten.
 
La guia didàctica replega activitats per a diferents nivells educatius (Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat) en diferents àmbits temàtics, en els quals es treballa el sentit de la pèrdua dels èssers estimats.
 
Objectius:
 

  • Sensibilitzar i fer reflexionar l’alumnat i les famílies sobre el tema de la mort.
  • Promoure la col·laboració entre el museu i les institucions culturals i educatives.
  • Donar a conéixer a l’alumnat la riquesa del patrimoni artístic, històric i cultural de manera didàctica i interactiva.
  • Promoure l’anàlisi directa del patrimoni material i immaterial funerari.
  • Despertar l’interés sobre el desenvolupament històric de regions i països.
  • Promoure el treball en equip.

 

Projecte a realitzar en els centres educatius. 

Activitat gratuïta