Fosses. Guia didàctica

Sisé curs d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat

Presentem el programa didàctic d’acompanyament a l’exposició temporal «2238. Lloc de perpetració i memòria», que L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia exhibeix entre els mesos de juliol de 2023 i abril de 2024.
Aquesta exposició aborda la repressió franquista que es va estendre des de 1939 fins a 1956 en un espai i un escenari molt concrets: les fosses comunes del cementeri de Paterna. Ací i en aquest interval de temps van ser afusellades i llançades a les més de 100 fosses comunes 2.238 persones, quasi la meitat de totes les represaliades al territori valencià.

El programa didàctic, una publicació dirigida als docents, està constituït per un total de tres sessions vinculades entre si, en què el desenvolupament d'una és la porta d'entrada a la següent. Aquestes sessions compten amb tres escenaris diferents: l’aula, l’exposició temporal i el cementeri de Paterna. En l'esmentada publicació trobaràs totes les consignes, recursos i documentació necessaris per a les sessions en aula, així com les indicacions per a poder reservar les visites a l’exposició temporal i al Cementeri Municipal de Paterna.

Les sessions 1 i 3 estan pensades perquè el o la docent actue com a mediador o mediadora, per a la qual cosa compta amb totes les consignes i els recursos necessaris, que només haurà d’imprimir i preparar prèviament. Per a la sessió 2, comptarà amb un mediador o mediadora de L’ETNO, que acompanyarà el grup en el recorregut per l’exposició.

Sessió 1. Les paraules
La primera sessió té lloc a l’aula. Amb ella, s’hi pretén acostar l’alumnat als conceptes clau que s’abordaran en l’exposició a través d’una sèrie de dinàmiques participatives.

Sessió 2. 2238. Lloc de perpetració i memòria
La segona sessió es desenvolupa a L’ETNO. El personal docent pot concertar una visita dinamitzada a l’exposició per al seu grup. En ella, i a través d’una sèrie de microexperiències, l’alumnat descobrirà les àrees expositives i els blocs de continguts que componen aquesta mostra.

Sessió 3. La reflexió
La tercera sessió i tancament del programa. Aquesta sessió està dissenyada per a l’aula. A través de diverses dinàmiques educatives, es treballarà una reflexió col·lectiva, s’elaboraran conclusions i es convidarà els i les participants a buscar la relació que hi ha entre el que ens aporta el coneixement d’aquest moment històric i el nostre present.

El lloc de la veritat. Proposta per a visitar el cementeri de Paterna
Aquesta proposta està pensada per a dur-se a terme en el cementeri municipal de la localitat de Paterna. A través d’una sèrie d’exercicis, es posaran en relació tots els aspectes vistos al llarg del programa.

Al final de la guia, es conta amb una sèrie de recursos de tot tipus per a seguir treballant dins i fora de l'aula.

Activitat gratuïta