Indústria

El procés d’industrialització va transformar radicalment la societat tradicional. Les noves formes d’energia; el treball mecanitzat i estandarditzat, concentrat en el temps i en nous espais com la fàbrica o el taller; la salarització; el treball femení i infantil; les reivindicacions obreres; etc. van provocar transcendentals canvis socials i culturals. L’ETNO conserva objectes, màquines o ferramentes que ajuden a entendre la nova societat que va generar la indústria.