17 feb. - 09 jul. 2023
Convocatòria

Premi Bernat Capó 2023

L'ETNO enceta la convocatòria del Premi Bernat Capo d'investigació i difusió de la cultura popular. A continuació es pot consultar un extracte de les bases. Obert el termini de presentació de treballs. Data de tancament del termini: 9 de juliol de 2023

L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia i l’àrea de Cultura de la Diputació de València, amb l’ànim de fomentar la investigació i la divulgació de treballs vinculats a l’estudi de la cultura popular, convoquen el Premi Bernat Capó d’Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana de la Diputació de València per a l’any 2023. El premi esta dotat amb 6.000 euros i comporta la publicació del treball per l'Editorial El Bullent. 

Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No podran participar-hi aquelles persones que hagen guanyat el Premi Bernat Capó d’Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana en els últims cinc anys.

Podrà optar a aquest premi qualsevol treball d’investigació inèdit de divulgació de la cultura popular valenciana. Els treballs que es presenten hauran de tindre les característiques següents:

  • Han de fer referència a qualsevol camp de la cultura popular, tant material com immaterial. Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material.
  • Utilitzar una metodologia etnogràfica.
  • Poden desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles.
  • Poden estar escrits en valencià o en castellà.
  • Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis.
  • Els originals que opten al premi es presentaran EN SUPORT ELECTRÒNIC i en format PDF, a doble espai, en grandària DIN A4, i tindran una extensió d’entre de 125 i 175 fulls.

 

La documentació i requisits es poden consultar en l'anunci del BOP del 16/02/2023.

Tancament del termini de presentació de treballs: 9 de juliol de 2023