05 oct. - 31 des. 2023

XIII Premi d'Investigació J.F. Mira 2023

Ja està obert el termini de presentació d'originals per al premi Mira!

FINALITAT

El Premi d’Investigació J. F. Mira té com a finalitat la investigació, l’estudi i la difusió de l’antropologia sociocultural preferentment a l’àmbit del País Valencià.

BASES

1. Hi podran concórrer quants investigadores i investigadors ho desitgen, sempre que no hagen sigut premiats o premiades en edicions anteriors.
2. Les obres seran inèdites, escrites en valencià o castellà, i no podran haver estat premiades en altres certàmens. Es presentarà una còpia en pdf, tot preservant l’anonimat.
3. Els originals hauran de tenir una extensió entre 150 i 200 pàgines, incloses les notes al peu i la bibliografia,en Times New Roman a 12 punts, en format DIN-A4 i a espai i mig.
4. El contingut podrà versar sobre qualsevol temàtica,sempre que es faça des d'una perspectiva antropològica.
5. Els originals es remetran abans del 31 de desembre de 2023, sota el lema, al correu electrònic de l'AVA (avantrop@yahoo.es), acompanyats d’un adjunt separat amb la inscripció: “XIII Premi d’Investigació J. F. Mira”, com també el títol de l’obra i el lema. En aquest document es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon i altres dades de l’autora o l’autor, i també un breu currículum vitae.
6. El XIII Premi d’Investigació J. F. Mira està dotat amb 2.000 euros i la publicació de l’obra en la col·lecció Intercanvis de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València, i la persona premiada rebrà 10 exemplars i un diploma acreditatiu.
7. L’Associació Valenciana d’Antropologia designarà en el seu moment el jurat qualificador, les resolucions del qual seran inapel·lables.
8. El jurat emetrà el seu veredicte la segona quinzena de gener de 2024 i podrà declarar el Premi desert si, al seu parer, cap de les obres presentades reuneix els requisits i els mèrits suficients.
9. El fet de concórrer a aquest Premi implica la total acceptació de les bases.

05 oct. - 31 des. 2023