Recepta Cultura

Salut i benestar
Recepta Cultura: del centre de salut al museu

Programa inclós dins les activitats de la Iniciativa Salut i Benestar de L'ETNO, dirigit a persones identificades en les consultes d'atenció primària dels centres de salut que presenten soledat no desitjada i/o inactivitat física.

La prescripció mèdica d'actius per a la salut o prescripció social és el model de salut comunitària on les persones són derivades a un ventall de recursos no clínics, establits per la comunitat com a generadors de salut i benestar, entre els qual es troben els museus.  

Els objectius de RECEPTA CULTURA són: 

  • Reduir la soledat no desitjada i l’aïllament social
  • Incrementar l'activitat física. 
  • Millorar el benestar emocional. 

 

Programa pilot organitzat per la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i Les Naus. Centre d'Innovació de l'Ajuntament de València junt altres sis museus de la ciutat.