Transformats vegetals i animals

La transformació és un procés tecnològic fonamental en qualsevol societat ja que convertix la matèria primera en altres productes o matèries que permeten millorar substancialment les condicions humanes. Com hauria sigut la vida en la societat valenciana sense els molins, almàsseres o premses de vi; sense l’assaonat de pells per a produir cuir; sense les tècniques de transformació i conserva per a la carn, el peix, les llegums i hortalisses? A L’ETNO hi ha una bona representació d’objectes protagonistes d’aquests processos de transformació.