Transport

La mobilitat en la societat tradicional era prou diferent de l’actual. L’energia de sang –humana i d’animals– era habitual, mentre que ara predominen els combustibles fòssils. La velocitat i la freqüència dels desplaçaments també eren diferents. Les col·leccions de L’ETNO compten amb vehicles tradicionals com carros, tartanes, “barquets” utilitzats en les marjals i albuferes, barques de mar, bicicletes, un automòbil i amb contenidors de transport de molts tipus i amb els recipients de transport que s’hi gastàvem com bocois, gerres, sàrries, etc.