Visites guiades (grups i escoles)

Les visites guiades ofereixen l'ocasió d'acostar-se a L'ETNO. Museu Valencià d’Etnologia amb les explicacions que duu a terme el personal tècnic del Museu. Estes visites estan dirigides a escoles i instituts així com a associacions i col·lectius.

L'exposició permanent del museu porta per títol "No és facil ser valencià/na", en la qual s'aborda de la identitat dels valencians i valencianes, com un concepte obert en constant evolució i subjecte a contradic­cions, a tensions i a manca d'unanimitat. Mentre hi ha qui les veu com un fet positiu, n'hi ha d'altres que les detesten; mentre alguns defensen només la seua, amb postulats excloents, d'altres prefereixen la multicul­turalitat.

Com succeeix en totes les cultures, les valencianes i els valencians s'enfronten a un futur identitari inde­finit, en debat permanent entre un món cada vegada més homogeni cul­turalment i el desig de mantindre costums i pràctiques que consideren propis, que els arrelen a un territori i a una societat.

La visita tracta d'aquestes qüestions emmarcades en la societat valenciana, des de la fi del món preindustrial fins als nostres dies. L’exposició s'ha organitzat en tres àmbits i en cadascun s'aborda un tema: la ciutat, on es plantegen qüestions que tenen a veure amb la tensió entre glo­bal i local; les hortes i les marjals, on es parla d'alguns estereotips al voltant de la cultura valenciana, i el seca i la muntanya, on es fa referència a temes poc coneguts de les terres de l'interior valencià.

També es pot completar el recorregut amb visites comentades a les exposicions temporals que el museu ofereix en cada moment.

Activitat gratuïta