Arxiu Fotogràfic

L'Arxiu Fotogràfic reuneix els fons i col·leccions fotogràfics que esta institució ha recopilat en els últims trenta anys. Des del Museu Valencià d’Etnologia, la visió de l'Arxiu és contribuir a arrelar la consciència de la importància del patrimoni visual per a la construcció de la memòria col·lectiva de les comunitats, i en particular, la del poble valencià.  Amb aquest aspiració de fons, la missió del centre és convertir-se en un referent a l’àmbit valencià en allò tocant a la documentació  fotogràfica i audiovisual entesa des de la perspectiva del seu valor etnològic i també museogràfic.

Una part important dels materials de l'Arxiu i l’origen del mateix és el fons propi, fruit de les tasques d'estudi i recerca per part del personal tècnic d´etnògrafs i conservadors sobre la societat tradicional i popular valenciana des de la fundació del museu a l´any 1982.

Per altra banda l'Arxiu també custodia fons i col·leccions fotogràfiques provinents de diversos àmbits que aporten coneixement sobre una època, un territori o una activitat. Sempre des d'una aproximació amplia i transversal relacionat amb el nostre àmbit d'estudi.

Els fons i col·leccions que formen part de l'Arxiu Fotogràfic estan en procés d´organització, instal·lació, descripció  i digitalització per tal de garantir-ne la preservació definitiva, la difusió i l'accés. Com a primer pas en la política de difusió volem començar a informar sobre alguns grup d'imatges on el treball està més avançat.