Directori

L’equip de L'ETNO. Museu Valencià d’Etnologia està configurat per tècnics procedents de diverses disciplines de l’àmbit de la cultura. El museu compta amb un grup de conservadors que custodien el fons patrimonial i desenvolupen el discurs científic del museu sobre el qual es desenvolupa la gestió de la col·lecció permanent i el programa de mostres temporals.

A més dels conservadors, en el museu es congreguen altres tècnics procedents de l’antropologia, la sociologia, la il·lustració, la biblioteconomia i la gestió cultural.

Estos professionals, juntament amb el personal d’administració i servicis, duen a terme la seua labor diària perquè l’activitat del museu siga atractiva, coherent i rigorosa.