Dones amb gràcia. Usos i sabers sobre medicina popular

Parlant de la medicina popular podem trobar dos vessants. Un primer vessant és el que s'encarrega de donar resposta a les necessitats de salut quotidianes a partir de l'ús d'herbes remeieres, però també trobem un segon vessant que ha rebut menys atenció: la pràctica de la medicina popular a partir de rituals amb components magicosimbòlics i religiosos. No és cap secret que, sobretot a les zones rurals, sempre han existit dones, veïnes que eren conegudes per realitzar pràctiques de cura i sanació diverses transmeses de forma oral al llarg dels temps. Sobre elles i la seua gràcia giravolta esta investigació.