Dones i pilota valenciana

La trajectòria de les dones en el món de l’esport –i de la pilota en particular- és un fenomen poc estudiat fins a l’actualitat. Aquesta recerca pretén d’una banda contribuir a visibilitzar la seua decisiva i creixent contribució tot i mostrant els entrebancs i dificultats que van haver de fer front per tal de poder obrir-se camí. D’altra banda es pretén divulgar, posar en valor i donar a conéixer llurs trajectòries tant al món de l’esport com al gran públic.