A la vora del Xúquer

A la vora del riu Xúquer és un projecte de recuperació de memòria oral i gràfica al voltant de la vida quotidiana vora riu. El context sociohistòric treballat a les entrevistes biogràfiques abarca des de finals de la Guerra Civil espanyola fins a la tragèdia de la pantanada de Tous de 1982. Els continguts temàtics han estat dividits en dos aspectes principals: per una banda, el paisatge humà (treballs i costums vinculats al riu) i, per l'altra, el paisatge natural (explotació i transformació de l'entorn). Amb el recolzament de les fotografies recopilades (arxiu domèstic i local) s'ha aconseguit la recuperació i/o reconstrucció de tots dos paisatges.