Objectes

Darrere de cada objecte quotidià, de cada peça de roba, de cada ferramenta de treball o de cada joguina perviuen les persones que els varen carregar de significats i de sentiments. La cultura material parla d’aquells que la van crear i la van utilitzar. Ens ajuda a entendre millor les formes de vida, les tècniques o les pràctiques socials que eren habituals en la societat tradicional, així com les que estan transformant el món actual.

Les col·leccions de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia s’han format amb les generoses donacions de moltes persones; amb les recuperacions realitzades per l’equip del museu i per mitjà d’adquisicions. El museu disposa de la principal col·lecció etnològica valenciana integrada per més de 22.000 objectes, dels que uns 10.000 són peces de roba. Tan sols un poc més d’un miler d’objectes es mostren en l’exposició permanent del museu. La resta es custodien en les Sales de Reserva.

Es objectes de la col·lecció s'agrupen en nou tipologies: Agricultura, ramaderia i aprofitaments naturals; Transformats vegetals i animals; Manufactura i oficis tradicionals; Transport; Comerç i serveis; Indústria; Domèstic i personal; Indumentària i altres tèxtils; Societat.