Restauració

L’equip de restauració és responsable de les intervencions de restauració de les col·leccions del museu. Els objectes d’interés etnològic estan sovint formats per materials molt diversos i arriben al museu després d’anys d’utilització i, moltes vegades, d’abandonament. El treball de restauració tracta de frenar el deteriorament natural assentant-se en dues premisses. Primera, el respecte per les marques d’ús i la pàtina original; en segon lloc, la limitació de les intervencions a aquelles menys invasives, seguint sempre processos i tècniques que garantisquen la seua reversibilitat.

Les restauradores de la Unitat de Fons, Col·leccions i Restauració s’encarreguen de diagnosticar les alteracions dels objectes de la col·lecció; així com proposar i dur a terme les intervencions de restauració. Participen en el control de les condicions òptimes de conservació tant en les Sales de Reserva com en l’exposició permanent i en les exposicions temporals. A més, col·laboren en l’assessorament als museus locals i als ajuntaments sobre condicions de conservació i propostes d’intervenció del seu patrimoni moble.

El taller de restauració s'ubica en les mateixes instal·lacions que les Sales del Reserva, en el municipi de Bétera.