Tarifes

Tarifes d'entrada
 
Tarifes acordades pel Ple de la Diputació de València, en sessió celebrada el 20 de novembre de 2012, per a la visita als museus de Prehistòria, Etnologia i MuVIM.

Entrada general: 2 euros


Tarifa reduïda (1 euro) per a:

 • Grups de deu o més persones.
 • Estudiants: menors de 16 anys, així com tots aquells que es troben cursant estudis reglats i ho acrediten (F.P., Batxillerat, Universitat, etc.).

 


 
Entrada gratuïta: dissabtes, diumenges i festius.
 
Entrada gratuïta diàriament per als següents col·lectius:
 • Xiquets menors de set anys.
 • Grups escolars acompanyats de professor o responsable.
 • Ciutadans en situació legal de desocupació que ho acrediten.
 • Discapacitats.
 • Jubilats.
 • Membres de família nombrosa, amb document acreditatiu.
 • Per a tots els visitants, el dia 18 de maig (Dia Internacional dels Museus).
 
Membres de les següents entitats, degudament acreditats:
 
 • APME. Associació Professional de Museòlegs d'Espanya.
 • ANABAD. Associació Nacional d'Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs.
 • AEM. Associació Espanyola de Museòlegs.
 • ICOM. Consell Internacional de Museus.
 • Acadèmia de Belles Arts i Ciències.
 • Associació de Gestors Culturals. Associació de Crítics d'Art.
 • Guies locals de turisme i guies habilitats per la Conselleria de Turisme.

 


 
L'adquisició d'aquesta entrada permet a més la visita als museus de Prehistòria i Etnologia en la mateixa jornada.
Segons edicte publicat el 24/11/2012 en el BOP de la Província de València.