05 abr. - 07 abr. 2022
Congrés

II Jornades Internacionals d'Antropologia i Diversitat Funcional

Turisme, oci i temps lliure des del model de la diversitat.

El grup d'investigació Diversitats. Antropologia i Diversitat Funcional, juntament amb l'Associació Valenciana d'Antropologia (AVA) i la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV), organitzen les II Jornades Internacions d'Antropologia i Diversitat Funcional Turisme, Oci i Temps lliure des del Model de la Diversitat, que tindran lloc a la ciutat de València, del 5 al 7 d'abril de 2022 en l’ETNO (Museu Valencià d’Etnologia) en format presencial i en línia. 

La finalitat de les Jornades és poder generar un espai de diàleg i intercanvi de coneixements en el qual les/els agents que participen en el disseny, la creació i el gaudi d'experiències turístiques, d'oci i de temps lliure, puguen analitzar la capacitat d'inclusió que aquestes experiències tenen en l'actualitat per a les persones amb diversitat funcional.
El nostre objectiu és poder revisar les estratègies actuals vinculades a la creació d'experiències turístiques, d'oci i temps lliure, des d'un plantejament teòric i aplicat, per a discutir i analitzar les seues possibles limitacions i/o potencialitats, així com consensuar la pertinència de presentar models alternatius als sistemes de gestió hegemònics i capacitistes, apostant pel model de la Diversitat com a paradigma vital.

Les Jornades es vertebren en tres línies temàtiques:
1. Oci i Cultura inclusives
Per qui i per a qui estan pensades les propostes culturals en les nostres societats? Quanta de la cultura hegemònica i capacitista es reprodueix en els espais de creació i difusió cultural? És l'oci una experiència a l'abast de les persones amb DF? Com es perpetua des dels espais públics l'incompliment de la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Diversitat Funcional (CDPD)?

2. Espais físics i virtuals accessibles
Els espais com a garants de l'intercanvi social no sempre són acollidors de la diversitat humana, i en moltes ocasions s'erigeixen com a fronteres infranquejables que separen i distancien. Aquest fenomen segregador de l'espai físic es reprodueix també en l'espai virtual. Quins són i quins han de ser les estratègies de creació i gestió dels espais perquè siguen accessibles? I, sobretot, què és el que converteix un espai físic o virtual, en un lloc habitable i significatiu per a totes les persones?

3. Turisme inclusiu
L'accés al turisme és un dret universal garantit per la CDPD, no obstant això, es vulnera sistemàticament, per això convidem a reflexionar sobre els aspectes tècnics, econòmics, socials, legals i culturals que poden afavorir un turisme inclusiu i accessible. Com passar de la teoria a la pràctica i dissenyar un programa de turisme inclusiu des d'un enfocament aplicat? Quins són els elements estructurals que impedeixen que les persones amb diversitat funcional (DF) desenvolupen rols de disseny, creació i gestió d'experiències turístiques? Quines són les necessitats i demandes concretes de les persones amb DF respecte a l'oferta turística actual i futura?

Cadascuna d'aquestes línies compta amb una taula redona composta per sis persones de diferent perfil: dues persones del món professional, dues persones usuàries amb DF, una persona científica social, i un representant de l'administració. L'heterogeneïtat de perfils en una mateixa taula té per objectiu afavorir un autèntic debat que enriquisca la mirada des de cadascun d'aqueixos perfils, brindant l'oportunitat de conéixer diferents percepcions i experiències respecte a un mateix àmbit o realitat d'anàlisi.
Les Jornades s'inauguren i clausuren amb ponències presentades per dues persones expertes i de gran prestigi en l'àmbit internacional dels estudis socials i crítics de la DF.
Juntament amb les ponències i les taules redones, i a partir de les tres línies temàtiques descrites, s'ha convidat a persones investigadores, professionals, alumnat, col·lectius de la DF, personal tècnic de l'administració a compartir els seus treballs i experiències en aquesta trobada de reflexió i debat, en un espai que s'ha creat per a la presentació de les seues comunicacions.
 

05 abr. - 07 abr. 2022