Territori

És objectiu del Museu recolzar les iniciatives d'ajuntaments i associacions d'àmbit local relacionades amb l'etnologia. L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia disposa d'una unitat de Projectes Externs (Cooperació Municipal) que s'encarrega de gestionar els mitjans humans i materials destinats a aquesta funció.

Així mateix, és també responsabilitat d'aquesta unitat coordinar el treball amb els museus associats. Aquests museus, tots amb contingut etnològic, estan vinculats a L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia mitjançant convenis de col·laboració.