Territori

És objectiu de L’ETNO, Museu Valencià d'Etnologia recolzar les iniciatives d'ajuntaments i entitats locals relacionades amb l'etnologia. Així, disposa d'una unitat de TERRITORI que s'encarrega de gestionar els mitjans humans i materials destinats a aquesta funció.
En l’àmbit estrictament museístic ha creat la Xarxa de Museus Etnològics Locals de la Província de València amb la finalitat de promoure el coneixement mutu, els projectes conjunts i la formació de les persones que treballen als museus. En definitiva el que es pretén és optimitzar i compartir recursos i vertebrar aquestes institucions que, des dels municipis, treballen per la recuperació i difusió del patrimoni etnològic valencià.