Política de privacitat

1.- Condicions generals de tractament de dades personals

L'ETNO. Museu Valencià d’Etnologia informa que, amb caràcter general, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d’aquest lloc web s’inclouran en fitxers el responsable dels quals és la Diputació Provincial de València. Aquestes dades no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en l’apartat 3 de la present Política de Privacitat o en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicades a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es dispose del consentiment exprés de l’interessat.

2.- Consentiment per al tractament i drets ARCO

La remissió voluntària de les dades personals per part dels interessats comporta el consentiment per part seua per al tractament d’aquestes dades, i els interessats podran exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició davant la Diputació Provincial de València, dirigint la seua sol·licitud al Registre d’Entrada d’aquesta, l’adreça del qual és c/ Serrans, núm. 2, 46003 València, o enviant un correu electrònic a letno@dival.es.

3.- Finalitats específiques

Les dades personals facilitades pels interessats seran tractades amb les següents finalitats:

  • En el supòsit de subscripció al butlletí de notícies (Newsletter), les dades s’utilitzaran per a la remissió de la revista electrònica que edita L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia. 
  • En el supòsit de sol·licitud de didàctica, les dades s’utilitzaran per a tramitar i gestionar les peticions de participació en visites guiades i altres activitats organitzades per L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia.
  • En el supòsit de formulari de contacte, les dades s’utilitzaran per a atendre la petició d’informació.
  • En el supòsit de sol·licitud d'informació pel canal Whatsapp, les dades s'utilitzaran per la informació de les activitats de L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia.
  • En el supòsit de sol·licitud d'exposició itinerant, les dades s'utilitzaran per tramitar i gestionar la realització de les exposicions itinerants de L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia.

En qualsevol altre cas no arreplegat anteriorment s’informarà de la finalitat del tractament en el moment que s’hagen d’obtenir les dades personals.