Investigació

Investigar a L’ETNO és entestar-nos a escoltar més enllà de la superfície. És provar de recuperar l’estranyesa; és capbussar-nos en la comprensió de les relacions. Investigar a L’ETNO és tindre la voluntat d’esbrinar i transmetre les maneres en què un poble construeix els seus sabers.

I ho fem de moltes maneres, però sempre posant-nos a l’escolta d’allò material i d’allò immaterial. Consolidant protocols de recerca arrelats al territori valencià, amb comparació o sense entre temps i/o cultures. Investigar a L’ETNO és vincular  com a marca rellevant els processos de canvi i permanència d’aquells fenòmens que ens afecten.

La mirada des de darrere en el temps no es basa en un pòsit d’enyorança nostàlgica sinó, com diria Han (2020), en l’impuls d’entendre els temps passats com un “fons de contrast” des d’on dibuixar els llindars del nostre present cultural i social.