Qué és l'Etnologia?

L’etnologia és una ciència social l’objecte d’estudi de la qual són les cultures humanes. Dit això, cal reconéixer un cert embolic en l’ús del terme, donat que sovint no queda clara la seua relació amb paraules com “etnografia” o “antropologia”, i també pel fet que a vegades es confon amb termes com “enologia”. 
 
L’antropologia és la ciència que estudia la cultura, no en el sentit del fet vinculat al refinament o als coneixements de tota mena que una persona puga tindre, sinó en el sentit més general que ens distingeix com a humans. Hi ha moltes coses que defineixen la cultura que hem aprés i que estan tan interioritzades, que ens costa reflexionar sobre elles: el nostre sentit del bé i del mal, allò que considerem bo per a menjar, la nostra manera de vestir. El que fa l’antropologia és comparar dades sobre les formes que pren la cultura en diversos llocs del món i formular teories al voltant de patrons compartits entre totes les persones en tant que éssers socials.
 
La manera d’arreplegar dades d’una cultura en la investigació antropològica quan es fa treball de camp es diu etnografia. L’etnografia és un mètode, o un conjunt de mètodes, que cal emprar si hom vol recollir dades d’una de forma sistemàtica. 
 
Pel que fa al terme etnologia, podríem dir que és quasi un sinònim del d’antropologia. La distinció en l’ús d’un o d’altre ve marcada per les diverses tradicions acadèmiques: la francesa s’ha decantat històricament per etnologia, i l’anglosaxona ho ha fet més per antropologia. Hui, potser està més estés l’ús del terme antropologia en el món acadèmic, mentre que el d’etnologia és encara, almenys a Europa, fàcil de trobar en el nom de molts museus, especialment d’aquells referits a les cultures populars pròpies (siguen d’abast local, regional o nacional). 
 
Finalment, de vegades passa que hom es confon i pensa que un museu d’etnologia és un museu dedicat al vi, donat que la paraula enologia, referida a la ciència i tècnica de produir vi, és molt popular. El que sí podríem dir, és que l’enologia forma part d’allò que pot ser un objecte d’estudi per a l’etnologia: el vi en tant que fet cultural. 
 
Fenòmens com la globalització i el rapidíssim desenvolupament tecnològic que estem vivint totes les societats els darrers decennis fan més necessària que mai la ciència de l’antropologia. El seu objectiu primer no és altre que ajudar a entendre el que fem i perquè ho fem en tant que membres d’una societat determinada. Necessitem l’etnologia per a poder comprendre’ns millor i poder comprendre les altres persones, en totes i cadascuna de les nostres, i les seues, maneres de fer i de ser.