09 nov. 2021 - 13 mar. 2022

El temps està destarifat

Percepció climàtica d’una generació

El canvi climàtic és una realitat incontestable, però sembla que continuem considerant que no ens incumbeix directament, com si només afectara el desglaç en l'àrtic, als óssos polars o a les glaceres de la serralada de l'Himàlaia.
Pretenem mostrar, mitjançant entrevistes a persones majors que viuen en el medi rural i que han treballat en activitats en estret contacte amb la naturalesa, com el canvi climàtic ens afecta de ple, a nosaltres, a la nostra societat.
 
Per a això hem recollit les percepcions que aquelles persones majors, que poden comparar amb major perspectiva l'abans amb l'ara, tenen sobre les diverses manifestacions del canvi climàtic en la naturalesa en les seues activitats professionals. També s'ha distingit aquells canvis provocats de manera directa per la mà de l'ésser humà. L'elecció d'aquestes persones s'ha realitzat amb criteris científics, buscant a aquells informants que, pel seu treball i lloc de residència, són observadors privilegiats d'una realitat que, per als quals vivim a la ciutat, passa més desapercebuda, davant les comoditats que ofereix l'obrir una aixeta o encendre l'aire condicionat, però que no fan més que ocultar una seriosa alteració mediambiental.
 
Les dades precises recollides, que escapen de la mera opinió personal i que estan basades en dades empíriques, constatables i mesurables, ens presenten una realitat inqüestionable: les dràstiques transformacions de la naturalesa, afectades per la reducció de les precipitacions i la seua falta de regularitat, l'augment de la calor i la seua arribada més primerenca, així com per la dràstica reducció de les nevades hivernals i el retard de l'hivern.

09 nov. 2021 - 13 mar. 2022

Visites guiades pel comissari de l'exposició tots els diumenges a les 12.45. Fins el 2 de gener.