Normativa i recomanacions

Normativa d'ús públic (Decret de la Presidència núm. 2922/2007 de la Diputació de València):

 • No es permet l’entrada d'objectes grans a les sales d'exposició (bosses, paraigües, bosses de plàstic, motxilles, cascs, etc.). S’han de dipositar en la consigna.
 • No es permet l'entrada al centre amb pilotes, patins, tricicles, bicicletes, carrets de compra o altres objectes similars.
 • No es permet l'entrada al centre amb animals, excepte gossos-guia.
 • Només es permet el consum de menjar i beguda als patis enjardinats. En cas de lactants, es disposa de sala habilitada per a ells.
 • Es poden fer fotografies a les sales de l'exposició permanent, però sense flaix ni trípode, sempre que no s'utilitzen amb finalitats comercials i/o en publicacions. En casos especials es podrà sol·licitar autorització a la direcció del museu. En les exposicions temporals, consulteu l'aplicació d’esta norma al Punt d'Informació.
 • No es poden fer filmacions.
 • Atesa la Llei 28/2005 vigent, no es pot fumar en la totalitat de les instal·lacions del centre.
 • Atés l'article 23 de la Llei 04/2003, de la Generalitat Valenciana, el centre té reservat el dret d'admissió. Hi ha fulls de reclamacions a disposició dels visitants.
 • Es demana als visitants que seguisquen en tot moment les indicacions del personal del centre per al bon compliment de la present normativa.

 


Recomanacions

 • Observeu detingudament els objectes, però no els toqueu. Els objectes exposats al museu formen part del nostre patrimoni i es deterioren si els toquem. Només es poden tocar si hi ha una indicació expressa.
 • Recorreu el Museu amb tranquil·litat. Si correu per les sales passareu sense assabentar-vos per davant d'objectes molt interessants i, a més, podeu provocar algun accident o molestar els altres visitants.
 • Manteniu net el Museu ja que és un espai públic que hem de cuidar. Hi ha papereres a la vostra disposició per a este fi.
 • Parleu en un to normal amb els companys o acompanyants a fi de no molestar la resta del públic.
 • Si necessiteu una superfície de suport per a escriure, no ho feu sobre les vitrines. Utilitzeu la vostra carpeta o sol·liciteu les tauletes disponibles per a este fi en la consigna.
 • Si veniu amb xiquets, procureu que estiguen sempre al vostre costat. D'esta manera podreu explicar-los l’exposició i fer que s’interessen per detalls que podrien oblidar.
 • Activeu el mode «silenci» dels telèfons mòbils quan accediu a les sales d’exposició.