La caixa dels records. Memòries d'una vida

Projecte educatiu dirigit a persones amb Alzheimer o altres demències en estat inicial

Presentació

L'ETNO. Museu Valencià d’Etnologia , com a institució encarregada de divulgar la cultura tradicional valenciana i la diversitat, impulsa el projecte La caixa dels rècords. Memòries d’una vida a partir de les seues col·leccions, dins del programa Friendly Museums-Museus Inclusius de la Diputació de València.

La caixa dels rècords. Memòries d’una vida és un projecte basat en la teràpia grupal de reminiscència, una tècnica d’estimulació emocional. A través de la memòria autobiogràfica s’afavoreix l’evocació de records personals i d’experiències viscudes, revivint-les en el moment present, la qual cosa activa l’evocació d’emocions plaents en els participants. 

Per a aconseguir aquest objectiu s’utilitzen recursos i objectes relacionats amb la vida quotidiana, que serveixen com a claus delimitadores del record. Aquests objectes constitueixen, majoritàriament, la base del fons patrimonial del Museu Valencià d’Etnologia. A través d’aquest procés s’aconsegueix que els participants reafirmen el seu autoconeixement i la seua pròpia identitat. A més, s’afavoreixen les relacions interpersonals i l’estimulació de les capacitats cognitives dels participants. 

Desenvolupament de l'activitat

L’activitat en grup consta de tres fases: 

  • Contacte previ amb el centre de referència per a arreplegar informació autobiogràfica general de grup (oficis, edats, procedència, formació, aficions, etc.) i presentar la unitat temàtica de treball més adequada. 
  • La sessió. Trobada amb el grup en què propiciarem la participació a través del treball d’evocació amb objectes de la vida quotidiana relacionats amb la unitat temàtica acordada. La unitat temàtica és una proposta de treball de les sessions generada al voltant d’un tema concret. En ella se seleccionen els objectes, les fotografies i els recursos més adequats per al desenvolupament del tema. També s’indiquen els possibles recorreguts temàtics i les qüestions relacionades, a fi de suscitar interés i emocions positives entre els participants. La sessió s’organitza en diferents moments: presentació dels participants, exhibició d’objectes i fotografies, evocació de records, experiències i emocions, participació de tots els assistents, introducció de temes relacionats o col·laterals i aproximació al present.
  • Contacte posterior. Valoració-informe de l’activitat efectuat amb el centre de referència per a establir les actuacions de millora. El centre de referència i l'ETNO. Museu Valencià d’Etnologia poden concertar fins a dues sessions successives al voltant de la mateixa unitat temàtica amb el mateix grup de treball.

 

Organització de les sessions

  • Duració: 60 minuts.
  • Participants: de 8 a 10 persones (totes elles entre un GDS 1-4).
  • Lloc: L’activitat podrà desenvolupar-se en el Museu Valencià d’Etnologia o en el centre de referència. En aquest cas l’equip de didàctica del museu es desplaçarà al centre. 
  • Durant la sessió el grup estarà acompanyat en tot moment pel personal de seu centre de referència.

 

Dirigit a persones amb Alzheimer o altres demències en estat inicial, com també per a persones majors amb dèficits cognitius associats a l’envelliment normatiu. 

Projecte realitzat per Maria Raga i l’equip de didàctica de l'ETNO. Museu Valencià d’Etnologia. Per al desenvolupament d’aquest projecte el Museu ha comptat amb l’assessorament de la doctora Rita Redondo i la col·laboració de Javier Bendicho (Associació Cotlas), ambdós especialistes en psicologia de l’envelliment.

Activitat gratuïta