Exposició permanent

Horta i Marjal: els imaginaris

Ser o no ser

Segons el sociòleg John Thompson, l'imaginari és la dimensió creativa i simbòlica del món social, mitjançant el qual les persones creen les seues maneres de conviure i de representar la vida social. És a dir, la imatge que un grup humà té i projecta de si mateix. La puntualitat alemanya i l'elegància italiana formen part de l'imaginari col·lectiu sobre aquestes cultures.

 

Que ser valencià significa ser fester, de carácter obert i despreocupat és part del nostre imaginari, com ho són l'Albufera o les barraques. Tot això ajuda a crear una identitat comuna, però també fixa una imatge estandaritzada que s'ajusta poc a altres realitats valencianes.