La ciutat: global i local

És aquest el meu carrer?

Diu la dita, el món és un mocador. La sensació que el món es torna xicotet i homogeni és generalitzada. Es parla de glocal per a indicar la mescla que es dóna entre els elements globals i els locals. La seua interacció té efectes directes sobre les identitats locals. En ocasions la reacció és el rebuig a allò nou i el reforç: d’allò tradicional, però en altres els canvis que arriben es perceben com un element de millora.

Us plantegem ací raonar al voltant d'alguns dels efectes que la globalització ha produït a les nostres ciutats: l'estandardització arquitectònica, la gentrificació, el canvi de les pautes de mobilitat o les noves cultures del treball. Tots conviuen amb elements locals que hom veu com tradicionals a les ciutats.