No és fàcil ser valencià

Exposició permanent de L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, es una institució que té com a missió col·leccionar, fer recerca i difondre tot allò relacionat amb la cultura tradicional i popular valenciana. Com succeeix en totes les cultures, Les valencianes i els valencians s'enfronten a un futur identitari inde­finit, en debat permanent entre un món cultural­ment cada vegada més homogeni i el desig de mantenir costums i practiques que consideren propis i que els arrelen a un territori i a una societat.

 

Totes les identitats culturals, també la teua, estan subjectes a contradiccions, a tensions i a manca d'una­nimitat. Mentre hi ha qui les veu com un fet positiu, n'hi ha d'altres que les detesten; mentre alguns defensen només la seua, amb postulats excloents, d'altres prefereixen la multiculturalitat. El que sembla clar és que, lluny de ser una qüestió tancada, la identitat cul­tural aquesta en contínua evolució, en un diàleg constan­t entre les diferents sensibilitats presents a la societat.

 

A les nostres sales permanents vos proposem reflexionar al voltant d'aquestes qüestions emmarcades en la societat valenciana, des de la fi del món preindustrial fins als nostres dies. L'exposició s'ha organitzat en tres àmbits i en cadascun s'aborda un tema: la Ciutat, on es plantegen qüestions que han de veure amb la tensió entre global i local; les Hortes i les Marjals, on es parla d'alguns estereotips al voltant de la cultura valenciana; i el Secà i la Muntanya, on es fa referència a temes poc coneguts de les terres de l'interior valencià.